Vi hjelper deg med dine juridiske avtaler!

Vi tilbyr effektive tjenester for fremtidsfullmakt, arv, samboer/ektefelle avtaler,  skillsmisse, barnevern, arbeidsrett, trygdesaker, pasientskader, erstatning med mer...

FREMTIDSFULLMAKT

Alle trenger en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et alternativ til at du får oppnevnt en verge etter vergemålsloven.
I en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal representere deg hvis du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel på grunn av demens eller annen alvorlig svekket helse. Du bestemmer i fremtidsfullmakten hvilke områder som skal være omfattet og hva fullmektigen kan gjøre. 

Arv & Familie

Stadig flere velger å sette opp en fremtidsfullmakt. 

I en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal representere deg hvis du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser, for eksempel på grunn av demens eller annen alvorlig svekket helse. 

Pasienter

Du har rett til erstatning når du påføres skade. I en pasientskadesak kan det være av stor betydning å få bistand fra en advokat med erfaring fra slike saker. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dette gjelder din sak. Les mer her...

Pårørende

Pårørende kan oppleve utfordringer i møtet med helse- og omsorgstjenesten. Det kan være spørsmål om rett til informasjon, innsyn i pasientjournal, om å være til stede, besøke sine pårørende med mer.  Jeg gir råd og veiledning i slike situasjoner. Les mer her...

ADVOKAT

Gorm Grammeltvedt

 Jeg hjelper deg med fremtidsfullmakt, arv, samboer/ektefelle avtaler, skillsmisse, barnevern, arbeidsrett, trygdesaker, pasientskader, erstatning med mer...

Jeg ønsker å gjøre en forskjell når pasienter, brukere eller pårørende har utfordringer i sitt møte med helse- og omsorgstjenesten."

ADVOKAT

Kari Paulsrud

Kari Paulsrud hjelper deg innenfor områdene helserett, trygderett, barnerett & foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, arverett, arbeidsrett, utredninger og foredrag.

Kari Paulsrud er Leder av Nemnda for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk, og leder av offentlig utvalg oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for gjennomgang av tvangsreglene i lov om psykisk helsevern

KONTAKT INFORMASJON

Finn oss her: Manglerud senter
Plogveien 6
0679 Oslo

Email:  gag@kindemco.no

Telefon: 21 37 71 77

Mobil: 454 63 416