Arv og Familie

Arv, testament og skifte

I et arveoppgjør kan det oppstå mange praktiske spørsmål og problemstillinger. Vi kan gi råd og bistå under arveoppgjøret.

Vi kan bistå ved sammensatte skifter (mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger) og ved rene dødsboskifter. Dette innebærer rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger.

Et testamente er en god måte å forhindre at det oppstår problemer under et arveoppgjør. Hvis du har ønsker om hvordan arven skal fordeles må du gjøre det i et testament. Vi gir råd og bistår i forbindelse med opprettelsen av testament, felles testament, gjensidig testament og arvepakter.

Vi bistår med:

  • Opprettelse av testamenter
  • Arveoppgjør
  • Skifte av dødsbo
  • Skifte av fellesbo ved separasjon eller skilsmisse. 
  • Generasjonsskifte

Ønsker du å lære mer?